STATEMENT

Korábbi munkáim leginkább márványból faragott ruhák voltak, melyekkel az egyén és a társadalom konfliktusait az individuális és kollektív határok helyzetét vizsgáltam. Kérdőjelet szerettem volna állítani a különböző identitások és helyzetek társadalmi azonosságával kapcsolatban. Szobrászatomra most is jellemző ez a gondolati megközelítés, hiszen fontosnak tartom, hogy a nézőben kérdések vetődjenek fel. Ennek tárgya legyen akár a címek és a megfaragott tárgyak közötti tudatos ambivalencia, akár azok ábrázolásának miértje. Legújabb munkáimnál a társadalom felfokozott ingereket generáló, online folyamatainak, illetve a felkapott, de rövid életű élvezeti cikkek hajszolásának ábrázolására helyezem a hangsúlyt. Mostanában érdekel vajon, mik azok a megváltozott kollektív szokások, amik összessége meghatározza a mai társadalomjellegét?

 

Facebook.
Instagram.
LinkedIn.